Tuis Port Elizabeth

Kantoor Besonderhede:

   ( 041 ) 373 9647

   kantoor@gkpe.co.zaPredikant Besonderhede:

   ( 041 ) 373 3447

( 083 ) 366 6240

   predikant@gkpe.co.zaDesigned & Hosted by Fire Ant Technology © 2015

Media Kommissie Besonderhede:

   ( 083 ) 383 2636

   arnold.henriette@gmail.com

Sustersvereniging

Alle vroulike lidmate is outomaties deel van die Sustersvereniging.

Elke wyk het ‘n Wyksuster, wat haar wykslede organiseer om te help met funksies in die gemeente.

Ons skink tee op Sondae, verskaf etes met Nagmaalsetes, 3 gemeentefunksies, waarvan ‘n sop-en sjerrie-aand in die winter ’n hoogtepunt is.  
In September het ons ons eie fondsinsamelingfunksie, wat gewoonlik die vorm van ‘n Lentetee aanneem.

Die Wyksusters sien ook toe dat etes vir gesinne in krisis voorsien word, en help met die insameling van toebroodjies tydens begrafnisse, en verversings tydens spesiale eredienste.

Onafhanklike komitees wat onder die Sustersvereniging werk, is

1. Kletskombuis.

Hierdie entoesiastiese dames verskaf een Vrydag per maand 'n smaaklike ontbyt, en bedryf daarna 'n Koffie-winkel wat gesellige samesyn verseker.

2. Kinderhuisprojek:

Daar verskaf nou al vir 42 jaar toiletware in 'n spesiale sakkie vir  elke Reddersburg Kinderhuiskind in Desembermaand, wanneer hulle uitgeplaas word vir die vakansie

3. Begrafniskomitee:

Hierdie dames is tydens begrafnisse daar om reg te staan met tee en verversings.

Indien jy meer van jou gawes  wil deel is jy welkom om  Elna Potgieter by

 041 3733 447 te skakel

Dorkaskoevertjies word jaarliks uitgedeel, waar elke Suster in die gemeente hul minimum bydrae van R60 gee.
(Waarvan
R10 vir die kinderhuisprojek gaan).

Met hierdie geld word donasies aan etlike verdienstelike instansies gemaak, o.a. die Vroueblad, en om die lopende kostes te dek, bv aankoop van koffie/tee/suiker, die was van tafeldoeke, ens