Tuis Port Elizabeth

Kantoor Besonderhede:

   ( 041 ) 373 9647

   kantoor@gkpe.co.zaPredikant Besonderhede:

   ( 041 ) 373 3447

( 083 ) 366 6240

   predikant@gkpe.co.zaDesigned & Hosted by Fire Ant Technology © 2015

Media Kommissie Besonderhede:

   ( 083 ) 383 2636

   arnold.henriette@gmail.com

Loading...

Kantoor Kontak Besonderhede

Die Kerk Kantoor is oop op Dinsdag, Woensdag, Donderdag vanaf 08:30 tot 12:30 en Vrydag van 08:30 tot 17:00.


Kantoor sal gesluit wees op Maandae en publieke vakansiedae.

Kerk Kantoor:


Adres:GPS - Koördinate:Kerk e-pos adres:


Kerk se Rekeningnommer:
H/v Southey- en Brunswickstraat, Adcockvale


S 33.56.37

O 25.35.0


kantoor@gkpe.co.za


Gereformeerde Kerk PE

Absa Newton Park

0290 340 284

Tjekrekening

041 373 9647

Predikant Kontak Besonderhede

Theuns Potgieter:


Tel: (041) 373 3447

Sel: (083) 366 6240

E - pos: predikant@gkpe.co.za


Southeystraat 7, Adcockvale, PE

Posbus 27022

Green Acres

6057

Funksionarisse

Indien u enige inligting nodig het, skakel of epos een van die volgende

Predikant

Ds. Theuns Potgieter

083 366 6240

predikant@gkpe.co.za

Admin Beampte

Martie Rautenbach

041 373 9647

kantoor@gkpe.co.za

Skriba

Martie Rautenbach

083 561 4171

kantoor@gkpe.co.za

Kassier

Trish Otto

082 789 2690

totto@mweb.co.za 

Koster

Thinus Ras

083 275 4380      

rinathinus@gmail.com

Orrelis

Anne-Marie Smuts

083 991 5188

anicraft@telkomsa.net

Diakonie

Jacques de Villiers

083 375 8056

j.devilliers@liberty.co.za

Media Kommissie

Henriette Arnold

083 383 2636

arnold.henriette@gmail.com