Tuis Port Elizabeth

Kantoor Besonderhede:

   ( 041 ) 373 9647

   kantoor@gkpe.co.zaPredikant Besonderhede:

   ( 041 ) 373 3447

( 083 ) 366 6240

   predikant@gkpe.co.zaDesigned & Hosted by Fire Ant Technology © 2015

Media Kommissie Besonderhede:

   ( 083 ) 383 2636

   arnold.henriette@gmail.com

Wat is die geskiedenis van ons kerk?

Die GKPE was vanaf Februarie 1927 'n wyk van die GK Middelburg. Die klassis gee op 16 Oktober 1929 toestemming dat die Gereformeerde Kerk Port Elizabeth op 21 Desember 1929 gestig mag word. Dienste word eers aan huis van diak JGJ van der Walt gehou (Sydenham). Later word dienste in die Duitse kerkie op die hoek van Park-rylaan en Rinkstraat gehou. Sedert 1958 is die huidige kerkgebou te Southeystraat, Adcockvale in gebruik geneem. Die argitek was Pieter van Rooyen. Die nuwe orrel (ontwerp: prof. Henk Temmingh) word in gebruik geneem op 7 Oktober 1973 terwyl die oprigting van die gemeentesentrum in 1979 volg. Gedurende die bedieningstyd van ds. Postma is twee vleuels aangebou (argitek: Johan van der Walt).

Gereformeerde Kerk Port Elizabeth

Die Wattel-Orrel in GKPE


In 1973 lewer Suidelike Orrel Bouers hul eerste meganiese orrels in GKPE. Die adviseur van die orrel, Henk Temmingh (1980:44) noem dat dié instrument volgens sy wete die eerste suksesvolle orrel is wat “geheel en al volgens die beginsels van die ou meesters in ons land vervaardig is en het daarom sekerlik tot die jong Suid-Afrikaanse orrelrenaissance bygedra”.

Die volgende predikante bedien hier:

JF du Plooy (1933 - 1936),

HFV Kruger (1937 - 1942),

NT Snyman (1943 - 1944),

SJ du Plessis (1946 - 1947),

NT Snyman (1948 - 1949),

W Venter (1950 - 1952),

M Venter (1954 - 1958),

FRP de Bruyn (1958 - 1964),

PJ de Wet (1964 - 1971),

PA Venter (1971 - 1981),

JA Kruger (1981 - 1988),

D Postma (1988 - 1996),

J Lion-Cachet (1996 - 2002),

HC van Rooy (2002 - 2007),

TJ Potgieter (2008 - ).