Tuis Port Elizabeth

Kantoor Besonderhede:

   ( 041 ) 373 9647

   kantoor@gkpe.co.zaPredikant Besonderhede:

   ( 041 ) 373 3447

( 083 ) 366 6240

   predikant@gkpe.co.zaDesigned & Hosted by Fire Ant Technology © 2015

Media Kommissie Besonderhede:

   ( 083 ) 383 2636

   arnold.henriette@gmail.com

Mans en vroue:

Dinsdagoggende: 09:30

In die Gemeentesentrum

Kontak: Thinus Ras sel. 083 275 4380


Naskoolse Jeug:

Woensdagaande: 19:00

In privaat huise

Kontak: Marike Engelbrecht sel: 083 237 9757


Studente:

Woensdagaande: 19:00

In die pastorie

Kontak: Francois Potgieter sel: 073 214 1819


Manne-Bybelstudiegroep:

Donderdagoggende om 06:00

In die pastorie

Kontak: ds. Theunis Potgieter sel: 083 366 6240


Vrouegroep:

Donderdagoggend: 10:00

In die pastorie

Kontak: Annalie Cilliers sel: 083 650 6601

Bybelstudies


Die volgende Bybelstudiegroepe vergader weekliks,buiten vakansietye,  en nooi enige lidmaat uit om by hulle aan te sluit.  

Naskool Jeug Bybelstudie Groep