Gereformeerde Kerk Port Elizabeth

Ontwerp deur GKPE Media Kommissie. © 2014 GKPE. Alle regte voorbehou
media@gkpe.co.za

Ons nooi enige lidmaat om aan te sluit


Klik hier vir meer inligting

Bybelstudiegroepe vergader weekliks

Bybel Studies

Die volgende aksies of funksies van die gemeente vind elke jaar plaas om die gemeenskap van die gelowiges te bevorder. Sommige van die aksies word jaarliks gereël as fondsinsamelingsprojekte.

Waarmee is ons kerk besig?

Aksies en Projekte

ProjekteBybelstudies

Kom kyk gerus waarmee ons Jeug besig is, ons het ook ‘n facebook blad!

Lees meer oor ons predikant hier

Rehobot beteken “ruimte”.
Klik hier vir meer inligting

Manne Bybelstudie
06:00 – 07:00

Naskoolse Bybelstudie
19:00 – tot ons klaar is!

Rehobot
12:00 – 13:00

Bybelstudie
09:30 – 10:30

Predikant: Theunis Potgieter - 0833666240

Admin Beampte: Martie Kruger - 0413739647

Skriba; Kerkraad en Diakens: Br Amie Aucamp- 041 3791322

Attestaat & Kerkraad Skriba Pieter Vorster - 0413600852

Kassier: Linda Fourie - 0827817603

Koster: Dawie Kruger - 0714707176

Orreliste: Sr Glaudi Jones - 041 364 2933

Voorsitter Diakens: Jacques de Villiers - 083 375 8056

Media Kommissie: Innes Potgieter - 0825105441

Almal wie ons kerk aan die gang hou!

Funksionarisse
Kontak Ons

Ons is in die proses om die funksionaliteit van die webwerf uit te brei. Kom geniet die fasiliteite hier

Kom kyk rond op ons webwerf

Media
Media

Eredienste
09:30 en 18:30

Sondag

Donderdae

Woensdae

Woensdae

Dinsdae

Aktiwiteite

Weeks Program

GKPE

Ons hoop u geniet die fasiliteite van hierdie webwerf, Ons doel is om u op hoogte te hou van alles wat by die kerk gebeur, en waarmee ons besig is. As u enige voorstelle het is u welkom om met ons kontak te maak

Welkom by die GKPE Web Tuiste

Adres: H/v Southey- en Brunswickstraat, Adcockvale.


MediaPredikantJeug

Bybelstudiegroep - In konsistorie
10:00 – 11:00

Donderdae